Close

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia j 2014-2020, Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej pt. „Bework – system komunikacji i rozwiązywania problemów na liniach produkcyjnych”

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój działalności biznesowej spółki JK Digital Sp. Z o.o. przez wprowadzenie na rynek systemu pod nazwą Bework i uzyskanie przychodów ze sprzedaży dostępu do niego. Bework to system komunikacji i rozwiązywania problemów na liniach produkcyjnych. Koncentruje się na efektywnym rozwiązaniu problemu, wykryciu jego przyczyny oraz zapobieganiu jego ponownemu wystąpieniu w przyszłości. Umożliwia szybką i efektywną reakcję w sytuacjach kryzysowych, dzięki łatwemu raportowaniu, prostej eskalacji problemu, angażowaniu kolejnych osób w jego rozwiązanie oraz korzystaniu z bazy wiedzy i dostęp do informacji historycznych na temat jak podobny problem rozwiązano w przeszłości.


Planowane efekty: Przewidziane w ramach projektu zadania mają na celu zaprojektowanie i implementację rozwiązania, a także uruchomienie kanałów sprzedaży oraz kampanie promocyjne i informacyjne, co pozwoli na pozyskanie pierwszych użytkowników.


Termin realizacji: 01.07.2021 – 31.03.2023
Wartość projektu: 1.165.972,00 PLN
Kwota dofinansowania: 959.913,50 PLN